Γιατί TIS

Η TIS έχει τρεις κατηγορίες προϊόντων:

TISBUS η οποία είναι για νέες κατοικίες, ανακατασκευή, μεγάλες κατοικίες, δημόσια κτίρια, νοσοκομεία, ξενοδοχεία κ.α. και έχει τοπολογία καλωδιωμένη με απλό UTP Cat5e με πρωτόκολλο επικοινωνίας RS485

TISAIR η οποία είναι για υφιστάμενες εγκαταστάσεις και λειτουργεί διαμέσου του υφιστάμενου ή νέου δικτύου WiFi. Για μικρές κατοικίες και υπάρχουσες εγκαταστάσεις ή επεκτάσεις.

TISBEE με ασύρματη σύνδεση των μηχανισμών σε υφιστάμενες ή νέες κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους μέσω δικτύου Zigbee Mesh 3.0 που δημιουργεί το ίδιο το σύστημα.

Και οι τρεις κατηγορίες προϊόντων συνδέονται μέσω της ίδιας εφαρμογής και σε Android  & iOS εντελώς δωρεάν.

Η TIS έχει πάνω από 100 προϊόντα στη φαρέτρα προϊόντων και έτσι μπορεί να υλοποιήσει όλες τις απαιτήσεις από απλή διαχείριση φωτισμού, έως πολύπλοκα BMS.

Τα προϊόντα της TIS σε συνδυασμό με τις λογισμικές πλατφόρμες GRMS, μπορούν να υλοποιήσουν πλήρη διαχείριση SMART HOTEL.

Η TIS προσφέρει χρυσή εγγύηση 5 ετών.

Η λογισμική πλατφόρμα προγραμματισμού είναι εντελώς δωρεάν, καθώς επίσης και ο ιδιώτης μπορεί να την προγραμματίσει μόνος του.

Παρέχουμε εντελώς δωρεάν εκπαίδευση και πιστοποίηση σε τεχνικούς.