Νέα νομοθεσία για εταιρικά αυτοκίνητα

Σύμφωνα με τον Εθνικό Κλιματικό Νόμο 4936/2022, για τη μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, τουλάχιστον το 1/4 των νέων εταιρικών αυτοκινήτων που αποκτώνται μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) ή αγοράς, πρέπει να είναι αμιγώς ηλεκτρικά ή επαναφορτιζόμενα υβριδικά (Plug-in Hybrid) οχήματα. Παράλληλα προβλέπεται και σχετική κύρωση σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.